Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.o.

1

Obsługa klienta

Wyjaśnimy wątpliwości, pomożemy wypełnić niezbędne wnioski, postaramy się, abyście Państwo przy zaangażowaniu minimalnej ilości czasu mogli załatwić wszystkie interesujące Was sprawy.

2

994

TELEFON ALARMOWY pogotowie
wodociągowo-kanalizacyjne czynne całą dobę.

3

Przetargi

Przetargi

4

Spółka

Zaopatrywanie osób fizycznych i prawnych miasta i gminy Kwidzyn w wodę, zagospodarowanie ścieków komunalnych i przemysłowych, budowa, utrzymanie i konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w aglomeracji

PŁUKANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ

PW-K Kwidzyn Sp. z o.o., informuje iż w okresie od 11.04.2022r. do
30.04.2022r. na terenie miasta i gminy Kwidzyn przeprowadzane będzie
płukanie sieci wodociągowej.
Pomimo utrzymania wysokich standardów uzdatniania wody, w ciągu rocznej
eksploatacji rozległej sieci wodociągowej, dochodzi w wyniku naturalnych
procesów takich jak zmiany kierunku i prędkości przepływu, stagnacji, wahań
ciśnień wody, awarii urządzeń, do nieznacznego pogorszenia jakości wody u
Odbiorców.
Objawia się to pogorszeniem smaku i zapachu wody, podwyższeniem barwy i
mętności wody. Proces płukania sieci wodociągowej usuwa osady, przyczyniając
się do uzyskania dużej stabilności przepływającej wody oraz przywraca
odpowiednią drożność rurociągów.
Podkreślamy, że woda w czasie płukania, tak jak i w ciągu całego roku normalnej
eksploatacji sieci jest bezpieczna dla zdrowia, spełnia wymogi Ministra Zdrowia,
zawarte w Rozporządzeniu z dnia 7 Grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
W czasie prowadzenia płukania sieci wodociągowej jak i po jego zakończeniu
mogą ulec zmianie właściwości wody, tzn. może wystąpić okresowe
podwyższenie barwy i mętności, objawiające się żółtawo - brązowym
zabarwieniem wody, pochodzącym z odłożonych w rurociągach osadów żelaza i manganu
Dlatego też zwracamy się z prośbą o przekazywanie nam informacji o dłużej
utrzymującym się zabarwieniu wody, usprawni to nasze działania i pozwoli to na
skrócenie czasu występowania zmętnienia.
Informacje prosimy kierować na:
1. e-mail: biuro@wodociagikwidzyn.pl
2. telefon alarmowy 24h: 994
3. telefon w godzinach 7.00- 15.00 - 55 279 33 19 wew. 32
Za wszelkie niedogodności wynikające z płukania sieci serdecznie
przepraszamy.