Twardość wody uzdatnionej w poszczególnych Stacjach w roku 2016.

Lp.

Jednostka

Wartość

Norma

SUW Sportowa

SUW Kamionka

SUW Licze

Min.

Max.

1.

mg CaCO3/l

203

249

341

60

500

2.

milimole Ca

2,02

2,49

3,41

0,6

5

3.

mval/l

4,05

4,98

6,82

1,2

10

4.

stopnie niemieckie (dh)

11,36

13,94

19,09

3,4

28

5.

stopnie angielskie

14,21

17,43

23,87

4,2

35

6.

stopnie francuskie

20,3

24,9

34,1

6

50

skala twardości

woda średnio-twarda

woda średnio-twarda

woda średnio-twarda