PW-K Kwidzyn Sp. z o. o., informuje, że na podstawie:

 

1. decyzji nr GD.RZT.70.295.56.2021/D.KR wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oddział w Gdańsku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kwidzyn, aktualne stawki przedstawiają się następująco:

W okresie od 26.08.2021r. do 25.08.2023r.

Grupa taryfowa Cena 1m3 wody Opłata za odprowadzenie 1mścieków
Gospodarstwa domowe 3,36 zł + VAT 3,57 zł + VAT
Pozostali odbiorcy 3,36 zł + VAT 3,57 zł + VAT

W okresie od 26.08.2023r. do 25.08.2024r.

Grupa taryfowa Cena 1m3 wody Opłata za odprowadzenie 1mścieków
Gospodarstwa domowe 3,39 zł + VAT 3,75 zł + VAT
Pozostali odbiorcy 3,39 zł + VAT 3,75 zł + VAT

– Do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT (aktualnie 8%)

Dokumenty do pobrania:

GD.RZT.70.295.56.2021.D.KR

 

2. decyzji nr GD.RZT.70.3.27.2021.D.KR wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oddział w Gdańsku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Kwidzyn aktualne kwoty przedstawiają się następująco:

W okresie od 06.04.2021r. do 05.04.2023r.

Grupa taryfowa Cena 1m3 wody Opłata za odprowadzenie 1mścieków
Gospodarstwa domowe 3,36 zł + VAT 3,57 zł + VAT
Pozostali odbiorcy 3,36 zł + VAT 3,57 zł + VAT

W okresie od 06.04.2023r. do 05.04.2024r.

Grupa taryfowa Cena 1m3 wody Opłata za odprowadzenie 1mścieków
Gospodarstwa domowe 3,39 zł + VAT 3,75 zł + VAT
Pozostali odbiorcy 3,39 zł + VAT 3,75 zł + VAT

– Do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT (aktualnie 8%)

Dokumenty do pobrania:

GD.RZT.70.3.27.2021.D.KR

 

____________________________________________________