PW-K Kwidzyn Sp. z o. o., informuje, że na podstawie

decyzji nr GD.RZT.70.3.27.2021.D.KR wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oddział w Gdańsku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Kwidzyn aktualne kwoty przedstawiają się następująco:

W okresie od 06.04.2021r. do 05.04.2023r.

Grupa taryfowa Cena 1m3 wody Opłata za odprowadzenie 1mścieków
Gospodarstwa domowe 3,36 zł + VAT 3,57 zł + VAT
Pozostali odbiorcy 3,36 zł + VAT 3,57 zł + VAT

W okresie od 06.04.2023r. do 05.04.2024r.

Grupa taryfowa Cena 1m3 wody Opłata za odprowadzenie 1mścieków
Gospodarstwa domowe 3,39 zł + VAT 3,75 zł + VAT
Pozostali odbiorcy 3,39 zł + VAT 3,75 zł + VAT

- Do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT (aktualnie 8%)

Dokumenty do pobrania:

GD.RZT.70.3.27.2021.D.KR

 

decyzji GD.RET.070/56/D/2018.OF oraz decyzji nr GD.RET.070/27/D/2018.KC wydanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oddział w Gdańsku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Miasta Kwidzyn aktualne kwoty przedstawiają się następująco:

Grupa taryfowa Cena 1m3 wody Opłata za odprowadzenie 1m3 ścieków
Gospodarstwa domowe 3,11 zł + VAT 3,57 zł + VAT
Pozostali odbiorcy 3,11 zł + VAT 3,57 zł + VAT


- Do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT (aktualnie 8%)

Dokumenty do pobrania:

- GD.RET.070.27.D.2018.KC,

- GD.RET.070.56.D.2018.OF

Zarząd  Spółki

_____________________________________________________

Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne Kwidzyn Spółka z o.o. w Kwidzynie, informuje, że od 01.01.2011r. zmienia się stawka VAT za wodę i ścieki na 8%.

_____________________________________________________