Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.o.

1

Obsługa klienta

Wyjaśnimy wątpliwości, pomożemy wypełnić niezbędne wnioski, postaramy się, abyście Państwo przy zaangażowaniu minimalnej ilości czasu mogli załatwić wszystkie interesujące Was sprawy.

2

994

TELEFON ALARMOWY pogotowie
wodociągowo-kanalizacyjne czynne całą dobę.

3

Przetargi

Przetargi

4

Spółka

Zaopatrywanie osób fizycznych i prawnych miasta i gminy Kwidzyn w wodę, zagospodarowanie ścieków komunalnych i przemysłowych, budowa, utrzymanie i konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w aglomeracji