Informujemy, że od dnia 1.01.2018 r. aktualne przetargi zamieszczane są na stronie: bip.pwkkwidzyn.nv.pl

 

 

19.12.2017 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

 Zakup wraz z dostawą do zamawiającego oleju napędowego

 

 Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.12.2017 r. o godzinie 9.35 w pokoju nr 1.

dokumenty do pobrania:   Paliwo 2018

07.12.2017 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

 Zakup z dostawą do zamawiającego środków chemicznych do uzdatniania i dezynfekcji wody do picia na rok 2018

 

 Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.12.2017 r. o godzinie 9.00 w pokoju nr 1.

dokumenty do pobrania:   Środki 2018r

18.12.2017 r.

 PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Wykonanie renowacji istniejącej kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Miedzianej i 3-go Maja w Kwidzynie metodą bezwykopową

 

dokumenty do pobrania:   pytania i odpowiedzi przetarg rękawy

07.12.2017 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Wykonanie renowacji istniejącej kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Miedzianej i 3-go Maja w Kwidzynie metodą bezwykopową

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.12.2017 r. o godzinie 8.30 w pokoju nr 1.

dokumenty do pobrania:  Zapytanie ofertowe rękawy, Umowa o roboty budowlane _ wzór _Rękawy, Formularz ofertowy rękawy

24.11.2017 r.

 PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT :

Przebudowa stanowisk słupowych w istniejącej linii napowietrznej 15kV w m. Baldram gm. Kwidzyn

 

dokumenty do pobrania: Protokół otwarica ofert na przebudowę linii napowietrznych 15kV

15.11.2017 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Przebudowę stanowisk słupowych w istniejącej linii napowietrznej 15kV w m. Baldram gm. Kwidzyn

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.11.2017 r. o godzinie 8.30 w pokoju nr 1.

dokumenty do pobrania: Kamionka przebudowa słupów

19.09.2017 r.

INFORMACJA

             Przedsiębiorstwo Wodociągowo- Kanalizacyjne Kwidzyn sp. z o.o. informuję, że nie dokonało wyboru żadnej z ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego dot. „Remontu dachu i malowanie elewacji budynku pomp Kwidzyn ul. Sportowa” (ZAPYTANIE OFERTOWE Nr. ref: P/5/2017 Kwidzyn, 05.09.2017 r.). Żaden z oferentów nie spełnił wymogów określonych w zapytaniu ofertowym polegających na wykazaniu dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi co najmniej 2 letnią udokumentowaną praktykę zawodową na zabytkach nieruchomych w zakresie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych.

06.09.2017 r.

 ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Remont dachu i malowanie elewacji budynek pomp Kwidzyn ul. Sportowa

Informujemy, że zmianie uległa treść w/w zapytania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nią  i składanie ofert podług nowej treści.

dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe nowe

05.09.2017 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Remont dachu i malowanie elewacji budynek pomp Kwidzyn ul. Sportowa

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.09.2017 r. o godzinie 8.30 w pokoju nr 1.

dokumenty do pobrania: Remont dachu

05.09.2017 r.

PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ:

-samochód osobowy Citroen Berlingo 1.6l 16V,

-samochód osobowy Fiat Panda 1,1l,

– samochód specjalny STAR 1142,

– przyczepa ciężarowa SFA D47A

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 15.09.2017 r. o godzinie 9.00 w pokoju nr 1.

Opis: Samochód specjalny STAR GKW99A7, Przyczepa ciężarowa GKWR095, FIAT Panda GKW56KN, Citroen berlingo GKW22NF

06.07.2017 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej polegająca na zarurowaniu rowu przy ul. Małej do ul. Łąkowej w Kwidzynie  

Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.07.2017 r. o godzinie 9.00 w pokoju nr 1.

dokumenty do pobrania: Zarurowanie rowu Mała – Łąkowa

4.07.2017 r.

 PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT :

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej – odprowadzenie do rzeki Liwa w Kwidzynie

dokumenty do pobrania: Protokół ul. Piastowska 2017

 

3.07.2017 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA:

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej – odprowadzenie do rzeki Liwa w Kwidzynie

dokumenty do pobrania: pytania do przetargu

21.06.2017 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej – odprowadzenie do rzeki Liwa w Kwidzynie

Otwarcie ofert nastąpi dnia 4.07.2017 r. o godzinie 9.00 w pokoju nr 1.

dokumenty do pobrania: kanalizacja deszczowa Kwidzyn przetarg

30.03.2017 r.

 PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT :

Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Konopnickiej i 15-go Sierpnia w Kwidzynie

dokumenty do pobrania: protokół z otwarcia ofert Konopnicka- 15go Sierpnia

23.03.2017 r.

I N F O R M A C J A

Zmiana terminu realizacji inwestycji pn. „Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Konopnickiej i 15-go Sierpnia w Kwidzynie” 

Informujemy, że uległ zmianie termin realizacji ww. inwestycji na dzień 18.08.2017 r.

dokumenty do pobrania: Umowa o roboty budowlane _ wzór _ Konopnicka

17.03.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Konopnickiej i 15-go Sierpnia w Kwidzynie.

Termin składania ofert: 29.03.2017 r. godz. 9.00

Otwarcie kopert nastąpi o godzinie 9.00 w pok. nr 1.

dokumenty do pobrania: KONOPNICKA

16.02.2017 r.

 PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT :

Koszenie trawy na terenach należących do PW-K Kwidzyn Sp. z o.o.

dokumenty do pobrania: protokół z otwarcia ofert

14.02.2017 r.

PRZETARG OFERTOWY  NA SPRZEDAŻ  – Samochód ciężarowy typ: OPEL COMBO oraz samochód osobowy typ: CITROEN BERLINGO

Opis: Sprzedaż opel combosprzedaż citroen berlingo

9.02.2017 r.

 I N F O R M A C J A:

Zmiana wzoru formularza ofertowego i terminu składania ofert – nr sprawy: P/1/2017 pn.:”Koszenie trawy na terenach należących do  PW-K Kwidzyn Sp. z o.o.”

PW-K Kwidzyn Sp. z o.o. informuje, że w celu ujednolicenia zapytania ofertowego zmienił się wzór formularza. W związku z tym nastąpiła również zmiana terminu składania ofert do dnia 16.02.2017 r. do godz. 9.00.

dokumenty do pobrania: koszenie 2017 formularz ofertowy

3.02.2017 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Koszenie trawy na terenach należących do PW-K Kwidzyn Sp. z o.o.

dokumenty do pobrania: Koszenie 2019

19.01.2017 r.

 PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT :

Zakup z dostawą do zamawiającego środka chemicznego do uzdatniania i dezynfekcji wody do picia MAGNAFLOC na rok 2017

dokumenty do pobrania: protokół otwarcia ofert

11.01.2017 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Zakup z dostawą do zamawiającego środka chemicznego do uzdatniania i dezynfekcji wody do picia MAGNAFLOC na rok 2017

dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe Magnafloc, UMOWA wzór Magnafloc, Szczegółowy opis zamówienia, formularz ofertowy

termin składania ofert : 18.01.2017r. godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 9.00 w pok. nr 1.

29.12.2016 r.

 PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT :

Odtwarzanie terenu po awariach i pracach na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Kwidzyn

dokumenty do pobrania: Protokół otwarcia ofert

29.12.2016 r.

 PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT :

Zakup wraz z dostawą oleju napędowego na rok 2017

 dokumenty do pobrania: Protokół otwarcia ofert

29.12.2016 r.

 PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT :

konserwacja i naprawa podręcznego sprzętu gaśniczego

dokumenty do pobrania: Protokół otwarcia ofert

20.12.2016 r.

 PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT :

 Obsługa, konserwacja i czyszczenie przepompowni ścieków na terenie Miasta i Gminy Kwidzyn należących do PW-K Kwidzyn Sp. z o.o.

dokumenty do pobrania: Protokół z otwarcia ofert

19.12.2016 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE NA :

 Odtwarzanie terenu po awariach i pracach na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Kwidzyn

termin składania ofert : 29.12.2016r. godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 9.00 w pok. nr 1.

dokumenty do pobrania: Umowa wzórSzczegółowy Opis Przedmiotu ZamówieniaFormularz ofertowy

 

16.12.2016 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE NA :

 Zakup wraz z dostawą oleju napędowego na rok 2017

dokumenty do pobrania: Paliwo 2017

16.12.2016r

 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

konserwację i naprawę podręcznego sprzętu gaśniczego

dokumenty do pobrania: Wzór umowyopis przedmiotu umowy

 16.12.2016r

 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Zakup z dostawą do zamawiającego środków chemicznych do uzdatniania i dezynfekcji wody do picia na rok 2017

dokumenty do pobrania: Środki 2017

6.12.2016r

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OBSŁUGĘ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KWIDZYN

Opis: obłsuga przepompowni

 

 

 

28.11.2016r

PRZETARG OFERTOWY  NA SPRZEDAŻ  – Samochód ciężarowy typ: OPEL COMBO oraz samochód osobowy typ: CITROEN BERLINGO

Opis: Sprzedaż opel combosprzedaż citroen berlingo

 

08.11.2016r

PRZETARG OFERTOWY  NA SPRZEDAŻ  – Samochód ciężarowy typ: OPEL COMBO oraz samochód osobowy typ: CITROEN BERLINGO

Opis: Sprzedaż opel combosprzedaż citroen berlingo

 

19.09.2016r

 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Zakup z dostawą do zamawiającego środków chemicznych do uzdatniania i dezynfekcji wody do picia na rok 2016 – 2017

dokumenty do pobrania: Srodki chemiczne 2016-2017

08.09.2016 r.

PYTANIA OD UCZESTNIKÓW DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA:

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej do budynków istniejących oraz przewidzianych do realizacji. Projekt kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200/160 PP oraz kolektora tłocznego DN 63 PE w miejscowości Tychnowy gm. Kwidzyn

dokumenty do pobrania: Pytania i odpowiedzi TychnowyProjekt budowlany przyłączy eletroenerg.,  opinia geotechniczna TYCHNOWYTychnowy wykonawczyZaświadczenie wojewoda

07.09.2016 r.

PYTANIA OD UCZESTNIKÓW DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z zasilaniem energetycznym do przepompowni ścieków Rakowice gmina Kwidzyn działka nr 9/5,10/3,11,12/4,13/2,16/9,16/11,29/1,92,93,116/3,118, 119/1,119/2,120,121/2,122,123/3,124,141/9,141/10 obr. Rakowice

dokumenty do pobrania: Rakowice

07.09.2016 r.

 PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT :

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy działek w ul. Lawendowej i Szafirowej w miejscowości Dankowo  Dz. nr 50/10, 50/11, 50/14, 50/15, 50/25, 50/58, 50/60 obręb geodezyjny Dankowo

dokumenty do pobrania:Protokół z otwarcia ofert

 

01.09.2016r

INFORMACJA:

PW-K Kwidzyn Sp. z o.o. zamieszcza ponownie uszkodzony plik dot: Budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowości Dankowo I obr. 5 dz. nr 50/14, 48/45, 48/46, 46/26, 48/25, 48/23, 48/19, 48/11, 46/17, 46/29, 46/10, 47/1, 18/1, 46/7, 19/8, 46/22. ”  należy wycenić obsługę geodezyjną, badania bakteriologiczne oraz kamerowanie kanałów sanitarnych  kamerą TV w/w prac budowlanych.

dokumenty do pobrania:

 

31.08.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej do budynków istniejących oraz przewidzianych do realizacji. Projekt kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200/160 PP oraz kolektora tłocznego DN 63 PE w miejscowości Tychnowy gm. Kwidzyn

dokumenty do pobrania: TYCHNOWY1, TYCHNOWY, Tychnowy wykonawczy

31.08.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z zasilaniem energetycznym do przepompowni ścieków Rakowice gmina Kwidzyn działka nr 9/5,10/3,11,12/4,13/2,16/9,16/11,29/1,92,93,116/3,118, 119/1,119/2,120,121/2,122,123/3,124,141/9,141/10 obr. Rakowice

dokumenty do pobrania: RAKOWICE

24.08.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy działek w ul. Lawendowej i Szafirowej w miejscowości Dankowo  Dz. nr 50/10, 50/11, 50/14, 50/15, 50/25, 50/58, 50/60 obręb geodezyjny Dankowo

dokumenty do pobrania: LAWENDOWA, SZAFIROWA

15.07.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Remont sieci kanalizacji sanitarnej wraz z z przyłączami w miejscowości Pawlice Dz. nr 598/13, 598/14, 600, 603/3, 605/14, 605/23, 605/25, 605/26, 605/28, 605/29, 605/32, 605/33, 605/34, 605/35, 605/36, 605/37, 605/38, 605/39, 605/40, 605/41, 605/49, 605/50, 605/54,605/56, 605/58, 605/59 605/65, 605/66, 605/71 obręb geodezyjny Rakowiec

dokumenty do pobrania: PAWLICE

29.06.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Budowa sieci wodociągowej DN 160 mm w ul. Furmańskiej w Kwidzynie

dokumenty do pobrania: Furmańska

03.06.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Warszawskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521 w Kwidzynie wraz z przebudową przyłączy do budynków mieszkalnych. Dz. nr 21/2, 142, 187/4 obr. 0003 , Dz. nr 27/1 , 27/2, 27/3, obr. 0003 ,Dz. nr 6/6, 7/4, 8/4, 17/35, 17/36 obr. 0008

dokumenty do pobrania: Warszawska

23.05.2016 r.

 PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT :

 Wynajem długoterminowy pojazdów na potrzeby PWK Kwidzyn

dokumenty do pobrania:Protokół Wynajem

20.05.2016 r.

 OGŁOSZENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA :

 Wynajem długoterminowy pojazdów na potrzeby PWK Kwidzyn

dokumenty do pobrania: ogłoszenie o wynajem

06.05.2016r

INFORMACJA:

PW-K Kwidzyn Sp. z o.o. informuje, że w zapytaniu ofertowym na wynajem długoterminowy pojazdów na potrzeby PWK Kwidzyn w specyfikacji technicznej pojazdu jest model CUSTOM VAN 290S a powinien być CUSTOM VAN 290L

 

04.o5.2016 r.

 PRZETARG OFERTOWY NA:

Wynajem długoterminowy pojazdów na potrzeby PWK Kwidzyn

  dokumenty do pobrania: Najem pojazdów PWK

 

16.03.2016 r.

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA :

Budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowości Dankowo I obr. 5 dz. nr 50/14, 48/45, 48/46, 46/26, 48/25, 48/23, 48/19, 48/11, 46/17, 46/29, 46/10, 47/1, 18/1, 46/7, 19/8, 46/22. 

dokumenty do pobrania: Otwarcie ofert DankowoI

 

07.03.2015 r.

PYTANIA OD UCZESTNIKÓW DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowości Dankowo I obr. 5 dz. nr 50/14, 48/45, 48/46, 46/26, 48/25, 48/23, 48/19, 48/11, 46/17, 46/29, 46/10, 47/1, 18/1, 46/7, 19/8, 46/22. 

 

dokumenty do pobrania: Brakujące materiały

02.03.2016r

INFORMACJA:

PW-K Kwidzyn Sp. z o.o. informuje, że do zapytania ofertowego pt. „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowości Dankowo I obr. 5 dz. nr 50/14, 48/45, 48/46, 46/26, 48/25, 48/23, 48/19, 48/11, 46/17, 46/29, 46/10, 47/1, 18/1, 46/7, 19/8, 46/22. ”  należy wycenić obsługę geodezyjną, badania bakteriologiczne oraz kamerowanie kanałów sanitarnych  kamerą TV w/w prac budowlanych.

01.03.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowości Dankowo I obr. 5 dz. nr 50/14, 48/45, 48/46, 46/26, 48/25, 48/23, 48/19, 48/11, 46/17, 46/29, 46/10, 47/1, 18/1, 46/7, 19/8, 46/22. 

dokumenty do pobrania: DANKOWO I

                                                                                                                                 

17.12.2015 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE NA :

 Zakup wraz z dostawą oleju napędowego na rok 2016

dokumenty do pobrania: Paliwo 2016

16.12.2015r

 PRZETARG OFERTOWY NA:

Zakup z dostawą do zamawiającego środków chemicznych do uzdatniania i dezynfekcji wody do picia na rok 2016

dokumenty do pobrania: Środki do dezynfekcji 2016

 

16.12.2015 r.

 PRZETARG OFERTOWY NA:

Kompleksowe badanie wody do 2018r. w/g Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15.11.2015.

dokumenty do pobrania: Badanie Wody 2016

                                                                                                                                  

17.11.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Instalację wymienników jonitowych do usuwania nadmiaru pierwiastka Bor w SUW Sportowa

dokumenty do pobrania: Modernizacja SUW Sportowa

 

16.10.2015r

DRUGI PRZETARG OFERTOWY  NA SPRZEDAŻ  – Samochód ciężarowy typ: JELCZ SC-21

Opis: Sprzedaż Jelcz

 

06.10.2015r

PRZETARG OFERTOWY  NA SPRZEDAŻ  – Przyczepa lekka typ: NIEWIADÓW 8500 5019

Opis: Przyczepa Niewiadów 2

06.10.2015r

PRZETARG OFERTOWY  NA SPRZEDAŻ  – Przyczepa lekka typ: NIEWIADÓW 8500 5019

Opis: Przyczepa Niewiadów 1

06.10.2015r

PRZETARG OFERTOWY  NA SPRZEDAŻ  – Przyczepa asenizacyjna typ: CHOJNA T-507/2

Opis: Przyczepa asnizacyjna

06.10.2015r

PRZETARG OFERTOWY  NA SPRZEDAŻ  – Samochód ciężarowy typ: JELCZ SC-21

Opis: Sprzedaż Jelcz

06.10.2015r

PRZETARG OFERTOWY  NA SPRZEDAŻ  – Samochód ciężarowy typ: TATA XENON 2,2 D

Opis: Sprzedaż TATA

26.08.2015 r.

 

25.05.2015 r.

 OGŁOSZENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA :

Budowa kolektora tłocznego DN 500 mm żeliwo w miejscowości Kwidzyn ul. Toruńska

plik do pobrania: Ogłoszenie o wynikach tłoczny DN 500 mm

 

 

07.05.2015 r.

 OGŁOSZENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA :

Dostawę kompletnego systemu koagulacji, flokulacji i sedyment2http://wodociagikwidzyn.pl/wp-content/uploads/2015/06/Młynarska-Kwidzyn.zip”>Młynarska Kwidzyn

 

25.05.2015 r.

 OGŁOSZENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA :

Budowa kolektora tłocznego DN 500 mm żeliwo w miejscowości Kwidzyn ul. Toruńska

plik do pobrania: Ogłoszenie o wynikach tłoczny DN 500 mm

 

 

07.05.2015 r.

 OGŁOSZENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA :

Dostawę kompletnego systemu koagulacji, flokulacji i sedymentacji typu ACTIFLO APW4

dokumenty do pobrania: OGŁOSZENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ACTIFLO

04.05.2015 r.

 OGŁOSZENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA :

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Kamionka gm. Kwidzyn

dokumenty do pobrania: OGŁOSZENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO SUW Kamionka

 

23.04.2015 r.

PYTANIA OD UCZESTNIKÓW DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA:

Budowa kolektora tłocznego DN 500 mm żeliwo w miejscowości Kwidzyn ul. Toruńska

Termin składania ofert 08.05.2015r do godz. 9.00

dokumenty do pobrania: Odpowiedzi na pytania

 

 

23.04.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Budowa kolektora tłocznego DN 500 mm żeliwo w miejscowości Kwidzyn ul. Toruńska

dokumenty do pobrania: Kolektor tłoczny DN 500

20.04.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Kamionka gm. Kwidzyn

poprawiony plik branży elektrycznej do pobrania: rysunki nr2,3,4,5,6,7,rysunki nr2,3,4,5,6,7

 

15.04.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Kamionka gm. Kwidzyn

dokumenty do pobrania: Rozbudowa SUW Kamionka

10.04.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Dostawę kompletnego systemu koagulacji, flokulacji i sedymentacji typu ACTIFLO APW4

dokumenty do pobrania: Dokumenty ACTIFLO

 

 

04.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kołłątaja w Kwidzynie.

dokumenty do pobrania: PRZEBUDOWA KANALIZACJI KOŁŁĄTAJA

                                                                                                                                 

 

10.02.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

 Budowa  kanalizacji sanitarnej i wodociągowej  ul. Chmielnej w Kwidzynie.

dokumenty do pobrania: Wersja elektroniczna Chmielna

                                                                                                                                 

05.01.2015 r.

 OGŁOSZENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA :

 Zakup wraz z dostawą oleju napędowego na rok 2015

dokumenty do pobrania: OGŁOSZENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA OLEJ 2015

 

                                                                                                                                 

05.01.2015 r.

 OGŁOSZENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA :

 Zakup z dostawą do zamawiającego środków chemicznych do uzdatniania i dezynfekcji wody do picia na rok 2015

dokumenty do pobrania: chemia w wodzie 2015

                                                                                                                                 

17.01.2014 r.

 PRZETARG OFERTOWY NA:

Zakup wraz z dostawą oleju napędowego na rok 2015

 dokumenty do pobrania:PALIWO 2015

                                                                                                                                  

16.12.2014r

 PRZETARG OFERTOWY NA:

Zakup z dostawą do zamawiającego środków chemicznych do uzdatniania i dezynfekcji wody do picia na rok 2015

dokumenty do pobrania: Srodki chemiczne 2015

                                                                                                                                  

25.09.2014r

PRZETARG OFERTOWY  NA SPRZEDAŻ  – Samochód ciężarowy typ: TATA XENON 2,2 D

 Sprzedaż TATA

07.07.2014r

INFORMACJA:

PW-K Kwidzyn Sp. z o.o. informuje, że do zapytania ofertowego pt. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Brodnickiej w Kwidzynie”  należy wycenić obsługę geodezyjną w/w prac budowlanych.

03.07.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

 Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Brodnickiej w Kwidzynie.

dokumenty do pobrania: Brodnicka

                                                                                                                                  

18.04.2014r

INFORMACJA:

PW-K Kwidzyn Sp. z o.o. informuje, że postępowanie prowadzone w trybie  publicznego zaproszenia do negocjacji w sprawie zbycia udziałów spółki REMONT SYSTEM Sp. z o.o. zostało zakończone. Nie doszło do zawarcia umowy zbycia udziałów.

Zarząd PW-K Kwidzyn Sp. z o.o.

                                                                                                                                 

07.04.2014 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

 Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w Kwidzynie przy ul. Orzechowej

dokumenty do pobrania: OrzechowaI-1 mapa zamiennaORZECHOWA-KWIDZYN-PRZEDMIAR ZAMIENNY

                                                                                                                                  

04.03.2014 r.

 PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU OFERTOWEGO NA:

Usunięcie kolizji kanalizacji deszczowej w ul. Granicznej i Malborskiej z kanalizacją sanitarną

plik do pobrania: Pytania +odpowiedzi

                                                                                                                                 

27.02.2014 r.

 PRZETARG OFERTOWY NA:

Usunięcie kolizji kanalizacji deszczowej w ul. Granicznej i Malborskiej z kanalizacją sanitarną

dokumenty do pobrania: Malborska-GranicznaPlan drogi

                                                                                                                                  

  07.01.2014 r.

 PRZETARG OFERTOWY NA:

Zakup wraz z dostawą oleju napędowego na rok 2014

 dokumenty do pobrania: Paliwo 2014

                                                                                                                                 

02.01.2014r

 PRZETARG OFERTOWY NA:

Zakup z dostawą do zamawiającego środków chemicznych do uzdatniania i dezynfekcji wody do picia na rok 2014

 

dokumenty do pobrania: chemia w wodzie 2014

                                                                                                                                 

27.12.2013r

PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI NA:

Nabycie pakietu udziałów Remont System Sp. z o.o.

INFORMACJA

Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne Kwidzyn sp. z o. o. uprzejmie informuję, że przedłuża się termin do składania ofert wstępnych do dnia 8.01.2014 r. do godz. 14.00

                                                                                                                                 

  20.12.2013 r.

 OGŁOSZENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA :

 Projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kwidzynie ul. Chmielna.

dokumenty do pobrania: wyniki Chmielna

                                                                                                                                 

20.12.2013 r.

 OGŁOSZENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA :

Projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dankowie gm. Kwidzyn.

dokumenty do pobrania: wyniki Dankowo

                                                                                                                                 

19.12.2013 r.

 PRZETARG OFERTOWY NA:

Zakup z dostawą do zamawiającego środków chemicznych do uzdatniania i dezynfekcji wody do picia na rok 2014

  dokumenty do pobrania: Srodki 2014r

                                                                                                                                 

13.12.2013 r.

PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI NA:

Nabycie pakietu udziałów Remont System Sp. z o.o.

dokumenty do pobrania : ZaproszenieRegulaminProceduraFormularz.

                                                                                                                                   

 13.12.2013 r.

 OGŁOSZENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA :

 Usługę leasingu koparko-ładowarki.

dokumenty do pobrania: OGŁOSZENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA LEASING KOPARKO-ŁADOWARKI

                                                                                                                                    

13.12.2013 r.

 OGŁOSZENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA :

 Usługę leasingu samochodu specjalnego.

dokumenty do pobrania: OGŁOSZENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA LEASING S. SPECJALNEGO

                                                                                                                                    

  10.12.2013 r.

 PRZETARG OFERTOWY NA:

Projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dankowie gm. Kwidzyn.

  dokumenty do pobrania: Dankowo projekt

                                                                                                                                       

  10.12.2013 r.

 PRZETARG OFERTOWY NA:

Projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kwidzynie ul. Chmielna.

  dokumenty do pobrania: Chmielna Kwidzyn

                                                                                                                                       

04.12.2013 r.

 PRZETARG OFERTOWY NA:

Usługę leasingu samochodu specjalnego.

  dokumenty do pobrania: Zapytanie WUKO

                                                                                                                                       

  04.12.2013 r.

 PRZETARG OFERTOWY NA:

Usługę leasingu koparko-ładowarki.

  dokumenty do pobrania: Zapytanie_-_koparko-ladowarka Uwaga z dn. 05.12.2013 r. : nastąpiła zmiana terminu złożenia oferty, aktualny termin złożenia oferty ustalono do dnia 11.12.2013 r.

                                                                                                                                    

  22.10.2013 r.

 PRZETARG OFERTOWY NA:

 Budowa sieci wodociągowej z rur PE 225 mm w Kwidzynie przy ul. Zielnej

  dokumenty do pobrania: ZIELNA 25.10.2013 r. UWAGA: Do w/w zadania nie należy wyceniać zestawów łączeniowych typu Combi (tj. czwórnikowych oraz trójnikowych). Węzły włączeniowe wycenić na oddzielnych zasuwach.

                                                                                                                                    

10.10.2013 r.

 OGŁOSZENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA :

 Budowę sieci kanalizacji sanitarnej Dankowo III wraz przepompownią ścieków dla osiedla Dankowo I, II, ul. Młynarska w Kwidzynie i gm. Kwidzyn oraz budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków Rakowiec- Rakowice- Dankowo gm. Kwidzyn

dokumenty do pobrania: info Dankowo

                                                                                                                                    

27.08.2013 r.

PRZETARG OFERTOWY NA:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dankowo III wraz przepompownią ścieków dla osiedla Dankowo I, II, ul. Młynarska w Kwidzynie i gm. Kwidzyn oraz budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków Rakowiec- Rakowice- Dankowo gm. Kwidzyn

  dokumenty do pobrania: DANKOWO

                                                                                                                                 

06.08.2013 r.

PRZETARG OFERTOWY NA:

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kołłątaja

  dokumenty do pobrania: Kołłątaja

                                                                                                                                 

06.08.2013 r.

AKTUALIZACJA

PRZETARG OFERTOWY NA:

Rozbudowę garażu dla samochodów ciężarowych

  dokumenty do pobrania: Garaż

                                                                                                                                 

    05.08.2013 r.

PRZETARG OFERTOWY NA:

Rozbudowę garażu dla samochodów ciężarowych

  dokumenty do pobrania: Garaż

                                                                                                                                 

  16.07.2013 r.

ZAWIADOMIENIE:

Unieważnienie zapytania ofertowego nr P/3/2013 z 05.06.2013 r. na: 

 Budowę sieci kanalizacji sanitarnej Dankowo III wraz przepompownią ścieków dla osiedla Dankowo I, II, ul. Młynarska w Kwidzynie i gm. Kwidzyn oraz budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków Rakowiec- Rakowice- Dankowo gm. Kwidzyn

dokumenty do pobrania: uniewaznienie

                                                                                                                                 

    12.07.2013 r.

PRZETARG OFERTOWY NA:

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Kwidzynie

dokumenty do pobrania:

Polna

                                                                                                                                 

08.07.2013 r.

 OGŁOSZENIE O COFNIĘCIU DECYZJI O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

 Budowę sieci kanalizacji sanitarnej Dankowo III wraz przepompownią ścieków dla osiedla Dankowo I, II, ul. Młynarska w Kwidzynie i gm. Kwidzyn oraz budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków Rakowiec- Rakowice- Dankowo gm. Kwidzyn

dokumenty do pobrania: info_2/2013

                                                                                                                                 

03.07.2013 r.

 OGŁOSZENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA :

 Budowę sieci kanalizacji sanitarnej Dankowo III wraz przepompownią ścieków dla osiedla Dankowo I, II, ul. Młynarska w Kwidzynie i gm. Kwidzyn oraz budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków Rakowiec- Rakowice- Dankowo gm. Kwidzyn

dokumenty do pobrania: info/2013

                                                                                                                                    

 01.07.2013 r.

 PRZETARG OFERTOWY NA:

Przebudowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Reymonta dz. nr 365/7

dokumenty do pobrania: U/43/2013

                                                                                                                                    

  14.06.2013 r.

 PRZETARG OFERTOWY NA:

pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań w ramach postępowania pt

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dankowo III wraz przepompownią ścieków dla osiedla Dankowo I, II, ul. Młynarska w Kwidzynie i gm. Kwidzyn oraz budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków Rakowiec- Rakowice- Dankowo gm. Kwidzyn

dokumenty do pobrania: U/37/2013

                                                                                                                                    

05.06.2013 r.

 PRZETARG OFERTOWY NA:

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej Dankowo III wraz przepompownią ścieków dla osiedla Dankowo I, II, ul. Młynarska w Kwidzynie i gm. Kwidzyn oraz budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków Rakowiec- Rakowice- Dankowo gm. Kwidzyn

  dokumenty do pobrania: P/3/2013

                                                                                                                                    

  28.05.2013 r.

PW-K Kwidzyn Sp. z o.o. unieważnia postępowanie o udzielenie zapytania ofertowego o nr referencyjnym P/3/2013 ze względu na niekompletność dokumentacji technicznej. Jednocześnie informuje, że ww. zapytanie ofertowe zostanie wznowione w miesiącu czerwcu 2013r.

 

                                                                                                                                   

  Oferta z dn. 24.05.2013 r.

PRZETARG OFERTOWY NA:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dankowo III wraz z przyłączem wodociągowym przepompownią ścieków dla osiedla Dankowo I, II, ul. Młynarska w Kwidzynie i gm. Kwidzyn oraz budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków Rakowiec- Rakowice- Dankowo gm. Kwidzyn

    dokumenty do pobrania: P/3/2013

                                                                                                                                   

Oferta z dn. 13.05.2013 r.

PRZETARG OFERTOWY NA:

Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Żeromskiego – Mickiewicza w Kwidzynie

    dokumenty do pobrania: P/2/2013

                                                                                                                                   

  Oferta z dn. 21.01.2013 r.

PRZETARG OFERTOWY NA:

wykonanie projektu przełożenia wodociągu i kanalizacji sanitarnej

w ulicy Kołątaja

  dokumenty do pobrania: U_3_2013

                                                                                                                                   

Oferta z dn. 21.01.2013 r.

PRZETARG OFERTOWY NA:

PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ  – Samochód ciężarowy typ: CITROEN C-15 1,8D

  Sprzedaz_samochodu_ciezarowego

 ZAKOŃCZONY