Twardość wody uzdatnionej w poszczególnych Stacjach w roku 2020.

Lp.

Jednostka

Wartość

Norma

SUW Sportowa

SUW Kamionka

SUW Licze

Min.

Max.

1.

mg CaCO3/l

220

264

390

60

500

2.

milimole Ca

2,2

2,64

3,9

0,6

5

3.

mval/l

4,4

5,28

7,8

1,2

10

4.

stopnie niemieckie (dh)

12,32

14,78

21,84

3,4

28

5.

stopnie angielskie

15,4

18,48

27,3

4,2

35

6.

stopnie francuskie

22

26,4

39

6

50

       skala twardości

woda średnio-twarda

woda średnio-twarda

woda twarda