Archiwum miesiąca: sierpień 2021

05 sieBudowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych, ul. Sportowa w Kwidzynie

Przedsięwzięcie polegało na budowie zbiornika retencyjnego wód deszczowych przy ul. Sportowej w Kwidzynie. Głównym i nadrzędnym celem budowy zbiornika było zmniejszenie ilości wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do rzeki Liwy. Pojemność retencyjna zbiornika wynosi 3700 m3. Ponadto realizacja zadania przyczyni się do zmniejszenia ryzyka powodzi. Dzięki realizacji zadania uzyska się zwiększenie retencji wód opadowych, co […]

Więcej ...

05 sieRozbudowa stacji Bor na Stacji Uzdatniania Wody, ul. Sportowa w Kwidzynie

Przedmiotem projektu była rozbudowa stacji „Bor” na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Sportowej w Kwidzynie. Miasto Kwidzyn oraz część Gminy Kwidzyn są zasilane wodami pochodzącymi z dwóch wodociągów: „Kamionka” i „Sportowa”. W związku z systematycznym wzrostem zapotrzebowania na wodę konieczne było zwiększenie wydajności wodociągów miejskich. Wodociąg „Kamionka”, ze względu na warunki hydrauliczne(grawitacyjny spływ wody do […]

Więcej ...

05 sieBudowa zbiornika retencyjnego wody przeznaczonej do spożycia w m. Podzamcze, gm. Kwidzyn

Przedsięwzięcie polegało na budowie dwóch zbiorników retencyjnych wody w miejscowości Podzamcze. Realizacja zadania miała na celu zabezpieczenie w wodę do spożycia mieszkańców gminy wiejskiej Kwidzyn zamieszkałych na terenie objętym inwestycją. Zbiorniki o wielkości 2 x 50 m3 zapewnią utrzymanie zapasu wody pitnej w ilości 100m3, co wprost przełoży się na racjonalną gospodarkę zasobami genealogicznymi. Przedsięwzięcie […]

Więcej ...