05 sieRozbudowa stacji Bor na Stacji Uzdatniania Wody, ul. Sportowa w Kwidzynie

Przedmiotem projektu była rozbudowa stacji „Bor” na Stacji Uzdatniania Wody przy
ul. Sportowej w Kwidzynie. Miasto Kwidzyn oraz część Gminy Kwidzyn są zasilane wodami pochodzącymi z dwóch wodociągów: „Kamionka” i „Sportowa”. W związku z systematycznym wzrostem zapotrzebowania na wodę konieczne było zwiększenie wydajności wodociągów miejskich. Wodociąg „Kamionka”, ze względu na warunki hydrauliczne(grawitacyjny spływ wody do zbiornika wody czystej rurami o zbyt małej średnicy), nie miał możliwości zwiększenia produkcji bez istotnych i kosztownych zmian w sieci wodociągowej. Wodociąg „Sportowa” posiada możliwości zwiększenia wydajności, jednak dodatkowe studnie, które mogły zasilać stację uzdatniania, miały wodę o ponadnormatywnej zawartości związków boru i fluoru. Konieczne było zatem rozbudowanie technologii uzdatniania wody na Stacji uzdatniania wody Sportowa o układ pozwalający obniżyć stężenie tych domieszek do wartości niższych niż wartości graniczne zapisane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Koszt kwalifikowany zadania: 485 000,00 zł

Kwota pożyczki ze środków NFOŚiGW: 388 000,00 zł