07 gruBudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej pod ścieżką rowerową przy ul. Hallera w Kwidzynie wraz z modernizacją zbiornika retencyjnego na ścieki oraz wykonaniem infrastruktury na terenie przepompowni P1 przy ul. Wiślanej w Kwidzynie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej pod ścieżką rowerową przy ul. Hallera w Kwidzynie wraz z modernizacją zbiornika retencyjnego na ścieki oraz wykonaniem infrastruktury na terenie przepompowni P1 przy ul. Wiślanej w Kwidzynie Zadanie będzie polegało na budowie rurociągu tłocznego DN 500 na długości ok 1.1 km do istniejącej komory K2 przy ul. Hallera. Inwestycja zlokalizowana […]

Więcej ...

07 czeBudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej pod ścieżką rowerową przy ul. Hallera w Kwidzynie

W związku z inwestycją pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej pod ścieżką rowerową przy ul. Hallera w Kwidzynie” ścieżka rowerowa od ul. Hallera do parku przy ul. Spacerowej w Kwidzynie zostaje wyłączona z ruchu pieszego i rowerowego. Planowane zakończenie prac 31.12.2022 r.

Więcej ...

05 sieBudowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych, ul. Sportowa w Kwidzynie

Przedsięwzięcie polegało na budowie zbiornika retencyjnego wód deszczowych przy ul. Sportowej w Kwidzynie. Głównym i nadrzędnym celem budowy zbiornika było zmniejszenie ilości wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do rzeki Liwy. Pojemność retencyjna zbiornika wynosi 3700 m3. Ponadto realizacja zadania przyczyni się do zmniejszenia ryzyka powodzi. Dzięki realizacji zadania uzyska się zwiększenie retencji wód opadowych, co […]

Więcej ...

05 sieRozbudowa stacji Bor na Stacji Uzdatniania Wody, ul. Sportowa w Kwidzynie

Przedmiotem projektu była rozbudowa stacji „Bor” na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Sportowej w Kwidzynie. Miasto Kwidzyn oraz część Gminy Kwidzyn są zasilane wodami pochodzącymi z dwóch wodociągów: „Kamionka” i „Sportowa”. W związku z systematycznym wzrostem zapotrzebowania na wodę konieczne było zwiększenie wydajności wodociągów miejskich. Wodociąg „Kamionka”, ze względu na warunki hydrauliczne(grawitacyjny spływ wody do […]

Więcej ...

05 sieBudowa zbiornika retencyjnego wody przeznaczonej do spożycia w m. Podzamcze, gm. Kwidzyn

Przedsięwzięcie polegało na budowie dwóch zbiorników retencyjnych wody w miejscowości Podzamcze. Realizacja zadania miała na celu zabezpieczenie w wodę do spożycia mieszkańców gminy wiejskiej Kwidzyn zamieszkałych na terenie objętym inwestycją. Zbiorniki o wielkości 2 x 50 m3 zapewnią utrzymanie zapasu wody pitnej w ilości 100m3, co wprost przełoży się na racjonalną gospodarkę zasobami genealogicznymi. Przedsięwzięcie […]

Więcej ...

13 marZakaz wstępu

Kwidzyn, 13 marca 2020 Szanowni klienci, Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.o. w Kwidzynie informuje, że z uwagi na wzrastające ryzyko zarażenia wirusem COVID-19 od dnia 14.03.2020 roku wprowadza się zakaz wstępu do siedziby przedsiębiorstwa przy ul. Sportowej 29 oraz do wszystkich obiektów należących do PW-K Kwidzyn Sp. z o.o. Zakaz obowiązuje do odwołania. Wszelkie […]

Więcej ...

12 sty„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dankowo III wraz z przepompownią ścieków dla osiedla Dankowo I,II ul. Młynarska w Kwidzynie, gm. Kwidzyn oraz budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków Rakowiec-Rakowice-Dankowo, gm. Kwidzyn”

                  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dankowo III wraz z przepompownią ścieków dla osiedla Dankowo I,II ul. Młynarska w Kwidzynie, gm. Kwidzyn oraz budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków Rakowiec-Rakowice-Dankowo, gm. Kwidzyn” W wyniku realizacji zadania wybudowano 7070 mb sieci kanalizacji sanitarnej oraz posadowiono 3 przepompownie […]

Więcej ...

12 paźZakup systemu do inspekcji TV rur sanitarnych DN 150 – 800 oraz samochodu ciśnieniowo – ssącego do czyszczenia kanałów sanitarnych

          Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.o. informuje iż zrealizowało projekt: Zakup systemu do inspekcji TV rur sanitarnych DN 150 – 800 oraz samochodu ciśnieniowo – ssącego do czyszczenia kanałów sanitarnych. Przedmiotem Projektu był zakup systemu do inspekcji tv rur dn 150-800 oraz samochodu specjalnego ciśnienioweo-ssącego do mycia i […]

Więcej ...