12 paźZakup systemu do inspekcji TV rur sanitarnych DN 150 – 800 oraz samochodu ciśnieniowo – ssącego do czyszczenia kanałów sanitarnych

 

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.o. informuje iż zrealizowało projekt:

Zakup systemu do inspekcji TV rur sanitarnych DN 150 – 800 oraz samochodu ciśnieniowo – ssącego do czyszczenia kanałów sanitarnych.

Przedmiotem Projektu był zakup systemu do inspekcji tv rur dn 150-800 oraz samochodu specjalnego ciśnienioweo-ssącego do mycia i czyszczenia kanałów oraz wysysania nieczystości.

Funkcjonujący na terenie Aglomeracji Kwidzyn system kanalizacji sanitarnej i deszczowej narażony jest na często występujące zanieczyszczenia, przerosty korzeni itp. utrudniające i w szczególnych przypadkach uniemożliwiające prawidłowy przepływ ścieków i wód deszczowych.

Powoduje to częste zalewania prywatnych posesji i budynków, awaryjne przelewy ścieków co z kolei jast przyczyną wielu skarg mieszkańców, oraz powoduje niejednokrotnie konieczność podejmowania działań remontowych i odszkodowawczych.

Jedynym rozwiązaniem tego problemu jest utrzymanie kanałów sanitarnych i deszczowych we właściwym stanie, tj. regularne ich czyszczenie.

Na terenie Kwidzyna i powiatu kwidzyńskiego żaden podmiot prywatny nie dysponuje odpowiednim sprzetem do tego celu.

Poprzez realizację projektu osiągnięty zostanie Efekt ekologiczny:

Zakup systemu do inspekcji tv rur dn 150-800 oraz samochodu specjalnego ciśnieniowo-ssącego do mycia i czyszczenia kanałów oraz wysysania nieczystości pozwoli na właściwe utrzymanie w należytym stanie całego systemu kanalizacji deszczowej (o łącznej długości  ponad 77km) oraz kanalizacji sanitarnej (ołącznej długości ponad 122km) na terenie aglomeracji Kwidzyn.

Ułatwi również eksploatację i konserwację ponad 180 przepompowni ścieków funkcjonujących na obszarze aglomeracji Kwidzyn.

Inwestycja dofinansowana została ze środków WFOŚ w Gdańsku.

Wartość środków kwalifikowanych: 1 502 054,00 zł

Dofinansowanie – pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku: 1 100 000,00 zł