05 sieBudowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych, ul. Sportowa w Kwidzynie

Przedsięwzięcie polegało na budowie zbiornika retencyjnego wód deszczowych przy
ul. Sportowej w Kwidzynie. Głównym i nadrzędnym celem budowy zbiornika było zmniejszenie ilości wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do rzeki Liwy. Pojemność retencyjna zbiornika wynosi 3700 m3. Ponadto realizacja zadania przyczyni się do zmniejszenia ryzyka powodzi. Dzięki realizacji zadania uzyska się zwiększenie retencji wód opadowych, co będzie skutkowało zmniejszeniem fali powodziowej w rzece oraz poprawieniem stosunków wodnych na obszarze 92 ha.

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.