PW-K Kwidzyn Sp. z o. o., informuje, że na podstawie:

 

Decyzja nr GD.RZT.70.115.2023.DW.8 z dnia 1 grudnia 2023 roku

PROJEKT TARYFY
DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KWIDZYN
NA OKRES 3 LAT

 

Na okres od 15.12.2023 do 14.12.2024

TARYFA
DLA ZBIOROWEGO
ZAOPATRZENIA
W WODĘ

Oznaczenie
grupy
taryfowej

Cena
[z /m3]

netto

brutto

W1 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę na cele socjalno-bytowe (gospodarstwa domowe)

3,87

4,18

W2 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę na cele produkcji i pozostałe (pozostali odbiorcy)

3,92

4,23

W3 Gmina pobierająca wodę na cele określone w art. 22. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

3,92

4,23

 

TARYFA
DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Oznaczenie
grupy taryfowej

Cena
[z /m3]

netto

brutto

S1 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania cieków, odprowadzający ścieki

4,01

4,33

S2 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania cieków, odprowadzający ścieki przemysłowe lub komunalne (pozostali odbiorcy)

4,01

4,33

 

 

Na okres od 15.12.2024 do 14.12.2025

TARYFA
DLA ZBIOROWEGO
ZAOPATRZENIA
W WODĘ

Oznaczenie
grupy
taryfowej

Cena
[z /m3]

netto

brutto

W1 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę na cele socjalno-bytowe (gospodarstwa domowe)

3,99

4,31

W2 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę na cele produkcji i pozostałe (pozostali odbiorcy)

4,03

4,35

W3 Gmina pobierająca wodę na cele określone w art. 22. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

4,03

4,35

 

TARYFA
DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Oznaczenie
grupy taryfowej

Cena
[z /m3]

netto

brutto

S1 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania cieków, odprowadzający ścieki

4,10

4,43

S2 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania cieków, odprowadzający cieki przemysłowe lub komunalne (pozostali odbiorcy)

4,10

4,43

 

 

Na okres od 15.12.2025 do 14.12.2026

TARYFA
DLA ZBIOROWEGO
ZAOPATRZENIA
W WODĘ

Oznaczenie
grupy
taryfowej

Cena
[z /m3]

netto

brutto

W1 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę na cele socjalno-bytowe (gospodarstwa domowe)

4,03

4,35

W2 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę na cele produkcji i pozostałe (pozostali odbiorcy)

4,07

4,40

W3 Gmina pobierająca wodę na cele określone w art. 22. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

4,07

4,40

 

TARYFA
DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Oznaczenie
grupy taryfowej

Cena
[z /m3]

netto

brutto

S1 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania cieków, odprowadzający ścieki

4,16

4,49

S2 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania cieków, odprowadzający ścieki przemysłowe lub komunalne (pozostali odbiorcy)

4,16

4,49

Dokumenty do pobrania:

Decyzja nr GD.RZT.70.115.2023.DW.8 z dnia 1 grudnia 2023 roku

 

Decyzja nr GD.RZT.70.114.2023.DW.8 z dnia 1 grudnia 2023 roku

 

PROJEKT TARYFY

DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE MIASTA KWIDZYN

NA OKRES 3 LAT

 

Na okres od 15.12.2023 do 14.12.2024

TARYFA
DLA ZBIOROWEGO
ZAOPATRZENIA
W WODĘ

Oznaczenie
grupy
taryfowej

Cena
[z /m3]

netto

brutto

W1 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę na cele socjalno-bytowe (gospodarstwa domowe)

3,87

4,18

W2 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę na cele produkcji i pozostałe (pozostali odbiorcy)

3,92

4,23

W3 Gmina pobierająca wodę na cele określone w art. 22. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

3,92

4,23

 

TARYFA
DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Oznaczenie
grupy taryfowej

Cena
[z /m3]

netto

brutto

S1 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania cieków, odprowadzający ścieki

4,01

4,33

S2 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania cieków, odprowadzający ścieki przemysłowe lub komunalne (pozostali odbiorcy)

4,01

4,33

 

 

Na okres od 15.12.2024 do 14.12.2025

TARYFA
DLA ZBIOROWEGO
ZAOPATRZENIA
W WODĘ

Oznaczenie
grupy
taryfowej

Cena
[z /m3]

netto

brutto

W1 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę na cele socjalno-bytowe (gospodarstwa domowe)

3,99

4,31

W2 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę na cele produkcji i pozostałe (pozostali odbiorcy)

4,03

4,35

W3 Gmina pobierająca wodę na cele określone w art. 22. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

4,03

4,35

 

TARYFA
DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Oznaczenie
grupy taryfowej

Cena
[z /m3]

netto

brutto

S1 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania cieków, odprowadzający ścieki

4,10

4,43

S2 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania cieków, odprowadzający cieki przemysłowe lub komunalne (pozostali odbiorcy)

4,10

4,43

 

 

Na okres od 15.12.2025 do 14.12.2026

TARYFA
DLA ZBIOROWEGO
ZAOPATRZENIA
W WODĘ

Oznaczenie
grupy
taryfowej

Cena
[z /m3]

netto

brutto

W1 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę na cele socjalno-bytowe (gospodarstwa domowe)

4,03

4,35

W2 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę na cele produkcji i pozostałe (pozostali odbiorcy)

4,07

4,40

W3 Gmina pobierająca wodę na cele określone w art. 22. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

4,07

4,40

 

TARYFA
DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Oznaczenie
grupy taryfowej

Cena
[z /m3]

netto

brutto

S1 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania cieków, odprowadzający ścieki

4,16

4,49

S2 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania cieków, odprowadzający ścieki przemysłowe lub komunalne (pozostali odbiorcy)

4,16

4,49

Dokumenty do pobrania:

Decyzja nr GD.RZT.70.114.2023.DW.8 z dnia 1 grudnia 2023 roku

 

 

 

 

1. decyzji nr GD.RZT.70.295.56.2021/D.KR wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oddział w Gdańsku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kwidzyn, aktualne stawki przedstawiają się następująco:

W okresie od 26.08.2021r. do 25.08.2023r.

Grupa taryfowa Cena 1m3 wody Opłata za odprowadzenie 1mścieków
Gospodarstwa domowe 3,36 zł + VAT 3,57 zł + VAT
Pozostali odbiorcy 3,36 zł + VAT 3,57 zł + VAT

W okresie od 26.08.2023r. do 25.08.2024r.

Grupa taryfowa Cena 1m3 wody Opłata za odprowadzenie 1mścieków
Gospodarstwa domowe 3,39 zł + VAT 3,75 zł + VAT
Pozostali odbiorcy 3,39 zł + VAT 3,75 zł + VAT

– Do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT (aktualnie 8%)

Dokumenty do pobrania:

GD.RZT.70.295.56.2021.D.KR

 

2. decyzji nr GD.RZT.70.3.27.2021.D.KR wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oddział w Gdańsku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Kwidzyn aktualne kwoty przedstawiają się następująco:

W okresie od 06.04.2021r. do 05.04.2023r.

Grupa taryfowa Cena 1m3 wody Opłata za odprowadzenie 1mścieków
Gospodarstwa domowe 3,36 zł + VAT 3,57 zł + VAT
Pozostali odbiorcy 3,36 zł + VAT 3,57 zł + VAT

W okresie od 06.04.2023r. do 05.04.2024r.

Grupa taryfowa Cena 1m3 wody Opłata za odprowadzenie 1mścieków
Gospodarstwa domowe 3,39 zł + VAT 3,75 zł + VAT
Pozostali odbiorcy 3,39 zł + VAT 3,75 zł + VAT

– Do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT (aktualnie 8%)

Dokumenty do pobrania:

GD.RZT.70.3.27.2021.D.KR

 

____________________________________________________