07 czeBudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej pod ścieżką rowerową przy ul. Hallera w Kwidzynie

W związku z inwestycją pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej pod ścieżką rowerową przy ul. Hallera w Kwidzynie” ścieżka rowerowa od ul. Hallera do parku przy ul. Spacerowej w Kwidzynie zostaje wyłączona z ruchu pieszego i rowerowego.

Planowane zakończenie prac 31.12.2022 r.