12 sty„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dankowo III wraz z przepompownią ścieków dla osiedla Dankowo I,II ul. Młynarska w Kwidzynie, gm. Kwidzyn oraz budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków Rakowiec-Rakowice-Dankowo, gm. Kwidzyn”

 

 

 

dofinansowane_rgb-1024x635

logoPWK

 

 

 

 

 

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dankowo III wraz z przepompownią ścieków dla osiedla Dankowo I,II ul. Młynarska w Kwidzynie, gm. Kwidzyn oraz budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków Rakowiec-Rakowice-Dankowo, gm. Kwidzyn

W wyniku realizacji zadania wybudowano 7070 mb sieci kanalizacji sanitarnej oraz posadowiono 3 przepompownie ścieków. Osiągnięto zamierzony efekt ekologiczny poprzez stworzenie warunków do podłączenia min. 150 [szt.] budynków mieszkalnych i innych obiektów. Inwestycja pozwoliła na wyłączenie z eksploatacji oczyszczalnię ścieków w Rakowcu, dając tym samym możliwość włączenia w miejski system kanalizacji sanitarnej ścieki pochodzące z miejscowości: Licze, Ośno, Bronno, Rakowiec, Pawlice a w przyszłości także Rakowice.

 

Koszty realizacji zadania: 1.799.911,00 zł netto (w tym: pożyczka WFOŚiGW: 1.400.000,00 zł netto).