WODOMIERZE

I N F O R M A C J E       O G Ó L N E

Wodomierze główne

Mieszkańcy gminy Kwidzyn rozliczani są z dostaw wody w oparciu o wskazania wodomierzy głównych. Odczytywaniem zajmują się pracownicy PW- K Kwidzyn, choć można tego dokonać osobiście pamiętając jednocześnie o przekazaniu wyników telefonicznie bądź wypełniając formularz dostępny w zakładce „Wyślij stan licznika” lub w linku poniżej.

Przedsiębiorstwo dokłada wszelkich starań, by wodomierze działały precyzyjnie i posiadały ważną cechę legalizacyjną. Obowiązuje ona na okres 5 lat od daty wypuszczenia urządzenia do obiegu. Usługa wymiany jest, dla osób, które mają podpisaną umowę z przedsiębiorstwem, całkowicie darmowa i może być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników PW-K Kwidzyn.

 

Odliczniki

Osobom, które chcą podlewać ogród płacąc jedynie za wodę, wyłączając opłatę za ścieki, szczególnie polecamy montaż odlicznika. Dzięki tej operacji ilość odprowadzanych ścieków zmniejszy się o ilość wody wykorzystanej na podlewanie ogrodu. Montaż wodomierza odliczającego można wykonać samemu, należy jednak pamiętać o poinformowaniu nas o tym fakcie w celu jego zaplombowania.

Uprzejmie informujemy, że Przedsiębiorstwo nie posiada punktu legalizacji wodomierzy ani nie prowadzi ich sprzedaży.

WYŚLIJ STAN LICZNIKA